20-11-2017

Voor een leefbaar Kreileroord

Dorpsraad Kreileroord Dorpskrant  statuten en links 

De statuten van Dorpsraad Kreileroord


Heden de achtentwintigste maart negentienhonderdnegenenzeventig,

verschenen voor mij, Onno Jilt Reijntjes, notaris te Wieringerwaard:---------------------------


1.de heer Gjalt Douma, ondernemer, geboren negentien januari negentienhonderdvierendertig, wonende Korenstraat 61 te Kreileroord

gemeente Wieringermeer;----------------------------------------------------------------------


2.de heer Jean Joseph Sanders, metselaar, geboren één juni negen-

tienhonderdtweeëntwintig, wonende te Kreileroord gemeente Wieringermeer,

Landbouwstraat 13.--------------------------------------------------------------------------------------

De comparanten verklaarden bij deze akte te willen vaststellen de

statuten van de op één maart negentienhonderdzesenzeventig opgerichte

na te noemen vereniging, waartoe zij door de algemene vergadering der

vereniging zijn aangewezen gehouden op vijf november negentienhonderd-

achtenzeventig,-------------------------------------------------------------------------------------------

op welke vergadering deze statuten door de vergadering zijn goed-

gekeurd, blijkende hiervan uit een uittreksel notulen der vergadering.--------------------------

De comparanten verklaarden te hebben opgericht de na te melden vereniging

waartoe zij bij deze akte willen vaststellen de navolgende:--------------------------------------

------------------------------------------------------STATUTEN----------------------------

Gemeente Hollands Kroon: http://www.hollandskroon.nl


Website 50 jaar Kreileroord: http://www.50jaarkreileroord.nl


Andrea Stultiens: http://www.andreastultiens.nl


Basisschool het Creiler Woud: http://www.creilerwoud.nl


Dorpsraad startpagina: http://dorpsraad.pagina.nl


Radio + TV Noord-Holland: http://www.rtvnh.nl


De Meerkoetelaars: http://www.meerkoetelaars.nl


Dorpsraad Startkabel: http://dorpsraad.startkabel.nl


Kleinekernen eigenstart: http://www.kleinekernen.eigenstart.nl


Startpagina voor regio Wieringerwerf 0227.startpagina.nl