Privacy verklaring - Dorpsraad Kreileroord

Ga naar de inhoud

Privacy verklaring

Dorpsraad Kreileroord
 

 1. Dorpsraad Kreileroord verwerkt persoons gegevens.
  We houden ons daarbij aan de richtlijnen uit de Algemene verordening Gegevens bescherming (AVG). De persoons gegevens worden verwerkt ten behoeve kenbaar maken en organiseren van activiteiten uit ons programma.
 2. Persoons gegevens die worden verwerkt zijn:
  1. Naam,
  2. adres en woonplaats
  3. Geboortedatum
  4. Telefoonnummer
  5. E-mailadres
  6. Geslacht (t.b.v. Dhr, Mevr of Familie)
  7. Bedrijfsnaam (indien adverteerder)
  8. IBAN
 3. De persoons gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitbesteden van werkzaamheden ten behoeve van de exploitatie; bijvoorbeeld het verzorgen van de facturatie door een administratiekantoor.
 4. Persoons gegevens worden dan verstrekt onder voorwaarde van vertrouwelijke behandeling. In alle overige gevallen worden persoons gegevens uitsluitend na toestemming van de betreffende persoon aan derden ter hand gesteld.
 5. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoons gegevens tegen te gaan. De persoons gegevens worden bewaard op een beveiligde, met wachtwoord en viruspakket,  P.C.
 6. De persoons gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die daartoe zijn aangewezen.
 7. We bewaren persoons gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld.
 8. De verzameling van persoons gegevens wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Onze website www.dorpsraadkreileroord.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 9. U heeft het recht om uw persoons gegevens die door ons zijn vastgelegd in te zien, te corrigeren of te verwijderen (bij einde lidmaatschap en na afloop van de wettelijke termijnen waarin wij gegevens moeten bewaren voor de oa. de belastingdienst). Een verzoek daartoe kunt u richten aan: [secretaris@dorpsraadkreileroord.nl].
Terug naar de inhoud