Scholen door de jaren heen - Dorpsraad Kreileroord

Ga naar de inhoud

Scholen door de jaren heen

Foto's Kreileroord
Kreileroord heeft door de jaren heen een paar scholen gehad.
Deze scholen zijn uiteindelijk opgegaan in Het Creilerwoud.
Basisschool 'Het Creiler Woud' is een dorpsschool in Kreileroord waarin  de openbare school 'Het Startblok'
en de protestants-christelijke  basisschool 'De Korenschoof ' samen zijn gekomen.
Mocht iemand een foto hiervan hebben dan graag naar redactie@ymail.com
De openbare school augustus 1958 in de boerderij van de Fam. van Gaalen.
    
Lagere school te Kreileroord van de Christelijke Nationale Schoolvereniging Wieringermeer, op 19 september 1960
        


Openbare kleuterschool De Leeuwerik te Kreileroord, in december 1961

Prinses Beatrixschool voor openbaar basis onderwijs in Kreileroord. 12 12 jarig bestaan van Kreileroord in september 1969
    
De christelijk nationale school te Kreileroord, uitgebreid met een 3e lokaal (oktober 1973)

Uitbreiding christelijke school te Kreileroord, in 1979
    
Speelterreintje bij de peuterspeelzaal De Peuters aan de Klaverstraat te Kreileroord

Het Startblok te Kreileroord. ± 1983

De openbare lagere school Het Startblok te Kreileroord, op 21 april 1995

De christelijk nationale lagere school De Korenschoof te Kreileroord, op 21 april 1995

BS het Creiler Woud 2021
Terug naar de inhoud