Uitleen - Dorpsraad Kreileroord

Ga naar de inhoud

Uitleen

 
De dorpsraad heeft diverse items welke door vereniging in Kreileroord geleend kunnen worden.  
Hiervoor dient men onderstaande compleet in te vullen
of download het formulier en lever dit in bij de secretaris van de Dorpsraad Kreileroord, Bollenstraat 24
 Projector/beamer (vga 1024x768) hdmi adaper beschikbaar
 Projector scherm
 Projector tafel
 Flipover (zonder papier)
 Rad van Fortuin
 Bingo (zonder kaarten)
 Springkussen (max 3 dagen)
 Kleine geluidsinstallatie
 Wifi extern• U bent verantwoordelijk voor de aan u geleende materialen • Bij beschadiging, verontreiniging of niet retourneren van de geleende materialen bent u verplicht de daarvoor gevraagde vergoeding te betalen, ter vervanging van deze materialen. • Als u de materialen te laat inlevert kan het zijn dat u een vergoeding moet betalen om andere verplichingen te • kunnen voldoen. • Geleende goederen mogen niet zonder toestemming van de Dorpsraad doorgegeven worden • Het verlengen van uitleen van materialen is eventueel in overleg mogelijk. Verlenging aanvragen kan alleen via het e-mail uitleen@dorpsraadkreileroord.nl . Dit kan 24 uur per dag.
Terug naar de inhoud