Uitleen - Dorpsraad Kreileroord

Ga naar de inhoud

Uitleen

 
De dorpsraad heeft diverse items welke door vereniging in Kreileroord geleend kunnen worden.  
Hiervoor dient men onderstaande compleet in te vullen
of download het formulier en lever dit in bij de secretaris van de Dorpsraad Kreileroord, Bollenstraat 24
 Geluidsinstallatie
 Projector scherm
 Projector tafel
 Flipover (zonder papier)
 Rad van Fortuin
 Bingo (zonder kaarten)
 Springkussen (€ 25,-- per keer - max 3 dagen)
Terug naar de inhoud