Uitleen - Dorpsraad Kreileroord

Ga naar de inhoud

Uitleen

De dorpsraad heeft diverse items welke door vereniging in Kreileroord geleend kunnen worden.
Hiervoor dient men onderstaande compleet in te vullen
of download het formulier en lever dit in bij de secretaris van de Dorpsraad Kreileroord, Bollenstraat 24


 geluidsinstallatie Rad van Fortuin
 Projector scherm Bingo (zonder bingo kaarten)
 Projector tafel Springkussen (€ 25,- p/d)
 Flipover (zonder papier)
Terug naar de inhoud